3

Reality & finance

Peníze jsou odpradávna mocný nástroj, bez něhož se neobejdeme.

Peníze jsou prostředek směny, všeobecně přijímaný ekvivalent hodnoty.

Peníze zjednodušují a snižují transakční náklady směny.

Peníze jsou prostředkem vyjádření hodnoty zboží a služeb, umožňují srovnání hodnot.

Peníze slouží pro kumulaci majetku, bohatství.

Peníze umožňují spolupráci ve velkých sociálních společenstvích.

Peníze všichni potřebujeme.

Každý z nás přistupuje k penězům asi trochu jinak, ale všichni se snažíme mít jich dostatek.

Každý z nás hledá cestu k penězům podle svých možností a schopností.

Nabízíme vám inspiraci, jak peníze získat a jak je dále rozmnožit.