Výplata exekucí

Exekuce je poslední fází procesu  vymáhání pohledávek. Nejprve je věřitel oprávněn podat žalobu u příslušného soudu. Pokud dlužník nezaplatí ani na základě pravomocného soudního rozsudku, je věřitel oprávněn požádat exekutora o výkon rozhodnutí.

Exekutor v prvé řadě upozorní dlužníka dopisem a vyzve ho k jednání. Pokud dlužník nereaguje, postupuje exekutor podle dikce zákona a snaží se pro věřitele vymoci pohledávku. Může využít několik možností, od přikázání pohledávky, přes příkaz k výplatě z účtu, až po prodej movitých věcí a nemovitostí. V případě nemovitosti  dochází k prodeji dražbou, nemovitost se vesměs prodá za dvě třetiny její skutečné hodnoty a klient je pak soudně vystěhován.

Dlužník by se před svými závazky neměl skrývat, být na jednání exekutora připraven a nečekat až na ostrý zásah. Vždy když dojde záležitost dlužníka do stavu, kdy pohledávky začne řešit exekutor, je nejvyšší čas postavit se k záležitosti čelem a začít vyjednávat.